Sadarbība ar klientiem

Ikdienā darbojamies ar profesionālu attieksmi, savstarpēju uzticību un balstoties uz skaidriem nosacījumiem, kas ir pamats veiksmīgai sadarbībai. Vērību pievēršam ik katrai klienta prasībai. Mēs esam galvenais faktors Jūsu biznesa mērķu sasniegšanā.

Vairāk enerģijas no ilgtspējīgiem resursiem

Eiropas Savienības atjaunojamās enerģijas direktīvā, ir noteikts, ka līdz 2020. gadam vismaz 20% no galējā enerģijas patēriņa jārodas no atjaunojamiem enerģijas avotiem.

Paredzams, ka pieprasījums pēc alternatīviem enerģijas avotiem ievērojami pieaugs, ko mēs uzskatām par mūsu biznesa modeļa pamatu. Izmantojot atjaunojamos resursus un biomasu, mēs sekmējam ilgtspējīgu attīstību savas darbības reģionos.

Mūsu ražotā šķelda:

  • atbilst ES direktīvas prasībām;
  • ir videi draudzīgs enerģijas avots no ilgtspējīgi apsaimniekotiem avotiem;
  • samazina CO2 emisijas, mazinot fosilās enerģijas avotu izmantošanu;
  • ir konkurētspējīgs produkts, kas iegūts no vietējiem resursiem;
  • rada darba vietas (gan tieši, gan netieši) lauku reģionos.

Pamatdarba prasību politika ietekmētajām iesaistītajām pusēm.

SIA “Klasmann-Deilmann Bioenergy” atbilstoši piegādes ķēdes standartiem ievēro šādas pamatprasības:

  • neizmanto bērnu darbu;

  • aizliedz un neatbalsta visus piespiedu darba veidus;

  • nodrošina, ka nodarbinātībā un profesijā nav diskriminācijas;

  • ievēro biedrību, apvienību un arodbiedrību dibināšanas brīvību un tiesības uz koplīgumu.

Bioenerģijas struktūrvienība

Pirms 10 gadiem pieņemtais lēmums par Klasmann-Deilmann tālāku attīstību veicināja iesaisti bioenerģijas sektorā. Ņemot vērā mūsu pieredzi ražošanā un plašu zemes platību pārvaldīšanā, atjaunojamās enerģijas sektors tika identificēts kā piemērotākais virziens darbības paplašinānai.

2008. gadā tika izveidots tirdzniecības uzņēmums Lietuvā – UAB Klasmann-Deilmann Bioenergy, kas deva iespēju darboties Baltijas valstu atjaunojamās enerģijas resursu tirgū. Kopš 2010. gada mēs esam īstenojuši plaša mēroga ātraudzīgo kārklu plantāciju projektus. Šis reģions ir īpaši piemērots alternatīvo resursu ražošanai, pārstrādei un tirdzniecībai, jo palielinās pieprasījums pēc biomasas kā enerģijas avota, ir labvēlīgi augšanas apstākļi, kā arī šī reģiona ekonomiskā vide vērtējama kā uzņēmējam draudzīga.

Bez šķeldas, arī kurināmā kūdra spēlē nozīmīgu lomu reģionālajā enerģijas bilancē. Abu šo enerģijas avotu izmantošana ļauj palielināt vietējo resursu īpatsvaru siltuma un elektroenerģijas ražošanā un mazināt atkarību no tādām fosilajām degvielām kā gāze, nafta un ogles.

Kopš 2016. gada Klasmann-Deilmann grupai pievienti trīs no vadošajiem Latvijas uzņēmumiem biomasas nozarē. Kā jau tirdzniecības uzņēmumiem, tiem ir vēsturiska saikne ar galvenajiem šķeldas ražotājiem un patērētājiem siltuma un enerģijas sektorā gan Baltijā, gan Skandināvijā. 2017. gadā šie uzņēmumi tika apvienoti izveidojot Klasmann- Deilmann Bioenergy SIA. Jaunā uzņēmuma galvenā struktūrvienība atrodas Rīgā, taču darbojas filiāles arī Jelgavā, Liepājā un Zilākalnā.

Your route

Plašāka informācija

Kontakti Lietuva

Lietuva

UAB Klasmann-Deilmann BioenergySiloju Str 2Traksėdžių k.LT-99100 Šilutės r.Lietuva+370 441 61073+370 441 61070+370 689 34108Send email

Kontakti Latvija

Latvia

Klasmann-Deilmann Bioenergy SIABērzaunes street 11A | 3rd floorRiga | LV-1039Latvia+371 20237057Send email