Atjaunojamie un fosilie energoresursi

Lai veicinātu ilgtspējīgu enerģijas avotu izmantošanu nākotnē, ir jāpalielina atjaunīgo energoresursu īpatsvars primārās enerģijas bilancē.

Koksne ieņem arvien nozīmīgāku lomu pārejā no fosilajiem uz videi draudzīgiem enerģijas avotiem. Atšķirībā no fosilā kurināmā – naftas, dabasgāzes un akmeņoglēm – atjaunojamie resursi ir atkārtoti pieejami.

Samazināta negatīvā ietekme uz klimatu

Atjaunojamie energoresursi samazina negatīvo ietekmi uz klimatu:

  • aizvietojot fosilo kurināmo;
  • neitralizējot CO2 izmešus – sadedzināšanas laikā radītie CO2 izmeši tiek atkal uzkrāti fotosintēzes veidā;
  • izmantojot modernas un līdz ar to energoefektīvas tehnoloģijas koģenerācijas stacijās.

Ātraudzīgie kārkli

Ātraudzīgo kārklu plantācijās izmantojam tikai strauji augošas un klimatiskajiem apstākļiem piemērotas kārklu šķirnes. Raža tiek novākta pēc trim līdz četriem gadiem un tiek izmantota gan enerģijas ieguvei, gan kā izejmateriāls citu produktu ražošanai. Mēs audzējam arī kārklu spraudeņus kultūras pavairošanai.

Zemas resursu izmaksas

Ātraudzīgo kārklu plantācijas ir ieguldīto resursu ziņā efektīvākais enerģētisko kultūru audzēšanas veids, salīdzinot, piemēram, ar kukurūzu. Ņemot vērā ekoloģiskos, ekonomiskos un sociālos aspektus, ātraudzīgo kārklu plantācijas pilnībā atbilst ilgtspējības kritērijiem.

Mūsu ātraudzīgo kārklu plantācijas

Ātraudzīgo kārklu plantācijas ļauj apsaimniekot lielas zemes platības, tajā pašā laikā iegūstot vērtīgu izejmateriālu enerģijas ražošanai. Kopš 2010. gada šajā sektorā esam īstenojuši vērienīgus projektus. Kopējā Klasmann-Deilmann apsaimniekotā ātraudzīgo kārklu plantāciju platība Lietuvā ir 2400 hektāru.