“Būdami rinkos lyderiais, nurodome tvarumo kryptį”

Klasmann-Deilmann
Mūsų produktai ir paslaugos

Substratai
Gėlių žemė
Žaliavos
Atsinaujinanti energija

Keliame auginimo
terpių kokybės kartelę

Mūsų auginimo terpės visame pasaulyje laikomos kokybės sinonimu, o mūsų kuriamos inovacijos gyvybiškai svarbios visai pramonės šakai. Pagrindinius savo gebėjimus naudojame vieninteliam tikslui – aprūpinti klientus puikios sudėties ir įvairias reikmes tenkinančiu substratu.

Kurdami naujos sudėties substratus atidžiai įvertiname augalų poreikius, be to, remiamės praktinėmis žiniomis apie įvairius išorinius veiksnius, kaip žemės dirbimo metodas ar sodininkystės bei daržininkystės versle naudojama techninė įranga.

Pagrindines gaminamų produktų sudedamąsias dalis, trąšas ir kitus priedus renkamės itin kruopščiai. Kurdami naujos sudėties substratą atliekame daugybę bandymų, kol išsiaiškiname idealų, visus reikalavimus atitinkantį, sudedamųjų dalių santykį.

Apie Klasmann Deilmann Lietuvoje ir visame pasaulyje

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14064

Kokybės užtikrinimas visuose darbo procesuose – mūsų prioritetas

Siekdami sukurti skirtingus klientų poreikius atitinkantį produktą, durpių substratų receptūras papildome ir organinėmis bei mineralinėmis žaliavomis – medienos ar kokoso plaušu, žaliu kompostu. Savo ir nepriklausomose laboratorijose nuolatos tiriame visas substratų gamyboje naudojamas žaliavas, jų tinkamumą bei teikiamą naudą galutiniam produktui. Atliekame ir augimo bandymus, siekdami pagerinti mūsų auginamų medžiagų fizines, chemines ir biologines savybes.

Visos Klasmann-Deilmann koncerno įmonės substratų gamyboje taiko griežtas, tarptautiniu mastu pripažintas RHP (Regeling Handels Potgronden) kokybės sistemos gaires. Nuo 2005 m. Klasmann-Deilmann įmonėse Lietuvoje įdiegta tarptautinė ISO 9001 kokybės vadybos sistema, leidžianti užtikrinti efektyvų darbo procesų valdymą, gerinti ir susisteminti vidinę įmonių tvarką, o klientams garantuoti galutinio produkto kokybę.

RHP

PEFC

Grünstempel®

GRI-G4