"Wij vinden details belangrijk. Uit verantwoordelijkheid voor de toekomst."

Klasmann-Deilmann: Onze producten en diensten

Glastuinbouw
Boomkwekerij
Bollensector
Fruitteelt

Wij verhogen de benchmark
voor groeimedia

Onze groeimedia staan synoniem voor kwaliteit en onze innovaties spelen een belangrijke rol in de industrie als geheel. De kerncompetenties van onze organisatie dienen slechts één doel: het perfecte substraat te bieden voor elke toepassing. De substraatrecepten van Klasmann-Deilmann sluiten naadloos aan op de eisen die de klant hieraan stelt, waarbij onze expertise van teeltmethoden en apparatuur een belangrijke rol spelen.

Wij stellen hoge eisen aan de selectie van de juiste grondstoffen, meststoffen en andere toeslagstoffen. Tijdens de ontwikkeling van een nieuw substraat testen we het recept middels een uitgebreide reeks proeven uit, tot we de ideale mengverhouding hebben gevonden die voldoet aan alle eisen.

Wij ontwikkelen en produceren substraten voor:

  • Glastuinbouw.
  • Boomkwekerij.
  • Zachtfruit sector.
  • Bollensector.

Klasmann-Deilmann en haar producten

ISO 9001

ISO 14001

ISO 14064

Gecertificeerde grond- en meststoffen voor substraten

Al onze grondstoffen worden voortdurend getest op geschiktheid voor gebruik in substraten en we voeren ook groeitesten uit om de chemische en biologische eigenschappen van onze groeimedia te verbeteren. Daarnaast worden ook alle fysische parameters nauwkeurig vastgesteld en gecontroleerd. Om de consistente hoge kwaliteit van onze substraten te waarborgen, passen wij op elk proces in de keten de strenge, internationaal erkende kwaliteitsrichtlijnen van de RHP (Regeling Handels Potgronden) toe.

Wij zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001 en ISO 14001 normen, die samen met de klimaat ‘footprint’ ISO 14064 en onze rapportage in overeenstemming met Global Reporting Initiatief, de benchmarks vormen die wij gebruiken om onszelf te beoordelen over de wijze waarop wij onze verantwoordelijkheid nemen voor het milieu en toekomstige generaties. Onze milieubeschermingsmaatregelen omvatten o.a. het in de natuurlijke staat terugbrengen van de veenvelden d.m.v. het onderwater zetten van voormalige veenwinningsgebieden. Hierdoor ontstaat weer de habitat zoals deze duizenden jaren geleden was.

RHP

PEFC

Ecocert®

GRI Standards