Paziņojums par datu aizsardzību attiecībā uz Kontaktu veidlapu

Pateicamies, ka aizpildījāt Kontaktu veidlapu un apmeklējat mūsu mājas lapu. Mums ir ļoti būtiski aizsargāt jūsu personas datus un jūsu privātsfēru. Tādēļ turpmāk tekstā informēsim jūs par jūsu personas datu vākšanu un izmantošanu saskaņā ar saistošajiem datu aizsardzības noteikumiem.

Personas datu izmantošana

Personas dati, ko jūs nododat mūsu rīcībā, aizpildot mūsu Kontaktu veidlapu, tiek izmantoti vienīgi, lai atbildētu jums un lai veiktu ar atbildes sniegšanu saistītos tehniskos administrēšanas pasākumus. Trešajām personām jūsu datus nenododam.

Jums ir tiesības katrā laikā prasīt no mums informāciju, kādus jūsu datus esam saglabājuši un kādā nolūkā to darām. Jūs arī varat prasīt, lai mēs labojam neprecīzus datus vai dzēšam tādus datus, kuru saglabāšana bijusi nepieļaujama vai kādi mums vairs nav nepieciešami.

Ja datu saglabāšanas mērķis vairs nav būtisks vai beidzies kāds no Eiropas Savienības direktīvu un regulu izstrādātāja vai kāda cita atbildīgā likumdevēja  noteiktajiem datu saglabāšanas termiņiem, tad personas dati tiek rutinēti dzēsti vai bloķēti saskaņā ar tiesību aktiem.

Papildu informācija un kontakti

Ja jums vēl ir kādi jautājumi attiecībā uz datu aizsardzību, aicinām sazināties ar mums. Jautājumus par savu personas datu vākšanu, apstrādi vai izmantošanu, informācijas pieprasījumus, ierosinājumus labot, bloķēt vai dzēst datus, kā arī iesniegumus par jūsu dotas atļaujas apstrādāt datu atsaukšanu aicinām sūtīt mums uz e-pastu: