Privacyverklaring
bij het contactformulier

Hartelijk dank voor uw reactie en uw bezoek aan onze website. De beveiliging van uw persoonsgegevens en de bescherming van uw privacy zijn zeer belangrijk voor ons. Daarom informeren wij u hieronder over de registratie en het gebruik van uw persoonsgegevens conform de geldende privacyvoorschriften.

Gebruik van persoonsgegevens

De persoonsgegevens die u ons in het kader van uw reactie ter beschikking stelt, worden alleen gebruikt voor het beantwoorden van uw aanvraag of reactie en voor de hiermee samenhangende technische administratie. Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

U hebt het recht om te allen tijde informatie te eisen over welke gegevens over u er bij ons zijn opgeslagen en met welk doel deze zijn opgeslagen. Bovendien kunt u onjuiste gegevens laten corrigeren of gegevens laten wissen die niet langer mogen of behoeven te worden opgeslagen.

Wanneer het doel van de registratie wegvalt of de door de Europese opsteller van richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven bewaartermijn afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig en conform de wettelijke voorschriften geblokkeerd of gewist.

Nadere informatie en contactgegevens

Indien u nog vragen hebt over het onderwerp privacybescherming, kunt u contact met ons opnemen. Met vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgegevens, voor het verzoek om informatie, of het corrigeren, blokkeren of wissen van gegevens alsmede het herroepen van verleende toestemming kunt u per e-mail contact opnemen met .