ProLine-substraten: een scherp oog voor biologische plantenteelt

Als marktleider voor eersteklas substraten in de biologische tuinbouw is Klasmann-Deilmann al meer dan dertig jaar een sterke partner voor ecologisch georiënteerde telers. We werken nauw samen met onze klanten en verbanden van biologische telers, en spelen een actieve rol in het vormgeven van dit segment.

ProLine is een holistisch concept waarin we al onze kennis over biologische teelt onder één merk hebben samengebracht. Onze klanten ontvangen geteste en beproefde kweekmedia die gebaseerd zijn op de nieuwste onderzoeksresultaten. ProLine biedt antwoord voor de uitdagingen van de toekomst. Wij verbeteren onze producten continu en consolideren zo ons kwaliteitsvoordeel.

ProLine-substraten voor teelt in perspotten

 • Eigenschappen: goede stabiliteit van de perspotten en hoge waterbuffer
 • Gebruiken voor: jonge groenteplantjes

 • Eigenschappen: voor sterke perspotten met verbeterde vernatcapaciteit
 • Gebruiken voor: jonge groenteplantjes

ProLine-substraten voor vermeerdering in trays

blank

 • Eigenschappen: universeel zaaimengsel voor een breed scala aan traygrootten
 • Gebruiken voor: jonge groente- en sierplantjes

blank

 • Eigenschappen: extra hoog aandeel alternatieve ingrediënten. Hoge luchtcapaciteit en snelle wateropname voor gevoelige gewassen
 • Gebruiken voor: jonge sierplantjes

ProLine-substraten voor potkruiden

blank

 • Eigenschappen: universeel mengsel voor potkruiden met evenwichtige samenstelling
 • Gebruiken voor: potkruiden, maar ook tomaten, paprika’s en komkommers in kleine potten

blank

 • Eigenschappen: substraat met een hoog aandeel alternatieve ingrediënten voor hoge luchtcapaciteit en snelle wateropname
 • Gebruiken voor: potkruiden

blank

 • Eigenschappen: betrouwbaar mengsel voor potkruiden, gemaakt met 100% alternatieve ingrediënten
 • Gebruiken voor: potkruiden

ProLine-substraten voor potplanten

blank

 • Eigenschappen: potsubstraat met verbeterde waterretentie voor kleinere potten
 • Gebruiken voor: potkruiden, jonge groenteplantjes in potten, perkplanten

blank

 • Eigenschappen: universeel potmengsel met gebalanceerde samenstelling en hoge structurele stabiliteit
 • Gebruiken voor: sierplanten, overblijvende planten, heesters, potplanten

ProLine-substraten voor containers

blank

 • Eigenschappen: open, vrij drainerend potmengsel voor gewassen in containers
 • Gebruiken voor: heesters en bomen, coniferen, zacht fruit

blank

 • Eigenschappen: zuur mengsel, speciaal voor zuurminnende gewassen
 • Gebruiken voor: blauwe bessen, zuurminnende gewassen

blank

Unieke eigenschappen

ProLine-substraten bevatten een hoog aandeel hernieuwbare grondstoffen, zoals groencompost met kwaliteitswaarborg en RHP-gekeurde houtvezel. De beproefde norm is hier momenteel 20-30 volumeprocent alternatieve ingrediënten in vermeerderingssubstraten en 50 volumeprocent in potsubstraten; deze aandelen volgen de specificaties van de diverse biologische-teeltverbanden. Al onze turfgrondstoffen zijn RPP-gecertificeerd en zodoende volledig afkomstig van verantwoord grondbeheer dat hulpbronnen spaart. ProLine-substraten worden zonder kunstmest of toevoegingen geproduceerd. In plaats hiervan gebruiken wij biologische meststoffen en natuurlijk voorkomend fosfaatgesteente of kalium-magnesiumzout. Dit betekent dat er ook vegetarische en veganistische ProLine-substraten verkrijgbaar zijn. Dankzij deze grondstoffenmix hebben ProLine-substraten een aanzienlijk hogere biologische activiteit en wordt de CO2-uitstoot met wel 40% gereduceerd.

blank

Gecertificeerd biologische kwaliteit

De basis voor de selectie van alle ingrediënten zijn de EU biologische verordeningen (EU) nrs. 2018/848 en 2021/1165. Voor alle grondstoffen zijn verklaringen van niet-gebruik van genetische manipulatie beschikbaar

blank

blank

Unieke kwaliteit, dubbele certificering

ProLine-substraten zijn zonder uitzondering gecontroleerd en goedgekeurd voor biologische teelt door ECOCERT F-32600. Ze voldoen ook aan de RPP-normen voor verantwoord geproduceerde turf.

blank

Relevante criteria voor de productie van ProLine-substraten

 • Geen productie van conventionele substraten die pesticiden bevatten op menglijnen waar substraten voor biologische tuinbouw worden gefabriceerd
 • Geen gebruik van chemische desinfecteermiddelen of houtconserveermiddelen in onze fabrieken voor opslagdozen en kisten
 • Geen gebruik van herbiciden op turfwinningslocaties of fabrieksterreinen
 • Vóór ProLine-substraten worden grotere wisselhoeveelheden en meer reinigingspartijen verwerkt dan tussen conventionele substraten
 • Alle grond- en meststoffen die voor ProLine-substraten worden gebruikt, zijn gecertificeerd biologisch, niet genetisch gemanipuleerd en getest op pesticideresiduen
 • Duidelijke scheiding en etikettering van conventionele en biologische grondstoffen, ingrediënten en toevoegingen
 • Bekendmaking van alle recepten, specificaties en lijsten van klanten aan de Europese certificatie-organisatie voor biologische producten Ecocert®
 • Jaarlijkse audits van compostplanten, inzamellocaties van groenresten en substraatproductie door Ecocert®
 • Bevat alleen geregistreerde toegestane ingrediënten voor biologische teelt in Duisland

Vooruitstrevend leider

Sinds de jaren ’90 wordt Klasmann-Deilmann gezien als een pionier in de ontwikkeling van biologische substraten, die destijds compleet nieuw waren. Eigen composteringsinstallaties, vroeg gebruik van houtvezel en innovatieve bemestingsconcepten hebben ons een duidelijke voorsprong op onze concurrenten in dit segment gegeven.
Het feit dat we nu een marktaandeel van meer dan 70% hebben, is te danken aan de nauwe samenspraak met biologische kwekers en de oprechtheid van ons streven. Bovendien beschouwen wij substraten voor biologische teelt als de maatstaf voor alle ontwikkelingen, die vervolgens ook in de conventionele sector kunnen worden gebruikt.

blank

70% marktaandeel

ProLine: ideale alternatieve ingrediënten

blank

ProLine-oplossingen voorkomen aantasting door rouwmuggen

Sciaridae of rouwmuggen zijn beruchte plaagdieren in de biologische kassenteelt omdat substraten met biologische componenten een zeer geliefde habitat en misschien zelfs een directe bron van voedsel voor rouwmuglarven zijn. Dit kan leiden tot hoge kosten voor biologische bestrijding. Vooral bij biologische potkruiden bestaat het risico dat planten waarin deze muggen voorkomen, door levensmiddelenwinkels worden geweigerd.
Meer weten

Contact us in just two steps