De groene maatstaf: onze premium houtvezel GreenFibre®

Klasmann-Deilmann heeft meer dan 25 jaar ervaring met het gebruik van houtvezel in kweekmedia. In die tijd is het belang van ingrediënten op houtbasis voor kweekmedia in de tuinbouw aanzienlijk gegroeid. Klasmann-Deilmann heeft zijn uitgebreide praktijkervaring gebruikt voor de ontwikkeling van zijn eigen premium houtvezel GreenFibre®, rekening houdend met de steeds strengere eisen van kwekers op het gebied van geoptimaliseerde voedingsconcepten en veilig gebruik in substraten.

Na de ingebruikname van de eerste productiefabriek voor GreenFibre® in Duitsland in 2010 heeft de  Klasmann-Deilmann Group inmiddels houtvezelfabrieken op zes locaties in Europa in bedrijf. Er worden nog meer fabrieken gepland, nu GreenFibre® zich op de markt geconsolideerd heeft als zeer hoogwaardig en betrouwbaar ingrediënt.

GreenFibre® – Inleiding (EN)

2:23

GreenFibre® – Drainagevermogen (EN)

1:58

GreenFibre® – Waterstroom en droging (EN)

1:45

De essentiële voordelen van GreenFibre®:

 • Verbetert de vroege ontwikkeling van wortels en zaailingen
 • Sterkere beluchting en betere drainage in de wortelzone, daardoor minder problemen met waterverzadiging
 • Verbetert de homogeniteit van jonge plantjes in trays
 • Laat het substraatoppervlak sneller drogen, waardoor bij jonge plantjes minder wortelschimmel optreedt
 • Minder algen en mos op het substraatoppervlak
 • Eenvoudiger vernatten van het substraat
 • RHP-gecertificeerde grondstof, speciaal ontwikkeld voor de wensen van de professionele tuinbouw

GreenFibre® fijn

 • Specifiek ontwikkeld voor perspotsubstraten
 • Verbetert de stabiliteit van de perspot

GreenFibre® medium

 • Ideaal voor substraten voor perk- en potplanten
 • Zeer goede capillaire werking en drainage

blank

GreenFibre® grof

 • Ideaal voor grove containersubstraten
 • Langdurige structurele stabiliteit

Tijdens het productieproces wordt het ruwe houtmateriaal gedesinfecteerd bij temperaturen van > 90 °C, zodat GreenFibre geen pathogenen meer bevat. De stikstoffixatie is constant op 100 – 150 mg/l stikstof en daarom laag voor houtvezel.

Aan het begin van de ontwikkeling van houtvezel werden tijdens het uitrafelen diverse typen stikstof door de houtsnippers gemengd om de stikstoffixatie te compenseren. Dit proces werd ‘impregnering’ van de houtvezels genoemd. De ervaring heeft echter geleerd dat het toevoegen van stikstof tijdens de houtvezelproductie problematisch is, onder andere vanwege het risico op onregelmatige zoutgehaltes en fluctuerende waarden voor oplosbare stikstof. Bovendien hadden de ‘geïmpregneerde’ houtvezels te lijden van sterke temperatuurschommelingen na het uitrafelen, waardoor ze niet stabiel waren voor opslag.

Uit nieuwe tests is gebleken dat de stikstoffixatie sterk afhankelijk is van de structuur van de houtvezel en het type hout dat voor de snippers wordt gebruikt. Bovendien is het succesvol gebleken om de stikstoffixatie idealiter direct tijdens de fabricage van het substraat te compenseren. In dit licht wordt GreenFibre® zonder toevoeging van stikstofmest geproduceerd. Afhankelijk van het beoogde gebruik van het substraat wordt rekening gehouden met een stikstofreserve die precies de hoeveelheid stikstof afgeeft die door de houtvezels wordt gefixeerd. Er worden verschillende soorten biologische stikstofmest, vertraagd afgegeven minerale meststoffen en wateroplosbare stikstofmest gebruikt.

blank

GreenFibre®– duurzaam en veilig

blank

GreenFibre® is goedgekeurd voor biologische plantenteelt

GreenFibre® is goedgekeurd in overeenstemming met de Europese biologische verordeningen (EU) nrs. 2018/848 en 2021/1165 voor de productie van substraten voor de biologische teelt. Getest door ECOCERT F-32600.

blank

GreenFibre® is RHP-gecertificeerd

GreenFibre® is voorzien van het RHP-kwaliteitsmerk. Dit garandeert dat dit ingrediënt geschikt is voor langdurig gebruik in kweekmedia voor de commerciële tuinbouw. Om een constant hoge kwaliteit te garanderen zijn de GreenFibre®-productiefaciliteiten gecertificeerd in overeenstemming met de strenge RHP-normen.

GreenFibre® wordt gemaakt van hout uit verantwoord beheerde bronnen

Naast betrouwbaarheid vormt ook duurzaamheid de kern van onze filosofie omtrent kweekmedia. De houtsnippers waarmee GreenFibre® geproduceerd wordt, zijn uitsluitend afkomstig van verantwoord beheerde bossen. Waar mogelijk geven we de voorkeur aan houtgrondstoffen uit lokale bronnen die voldoen aan duurzaamheidscriteria en toepasselijke wettelijke vereisten.

blank

Contact us in just two steps