TerrAktiv® – groencompost voor substraten

Voor de productie van ProLine-substraten gebruikt Klasmann-Deilmann de hoogwaardige groencompost TerrAktiv®, die in de eigen composteringsinstallaties van het bedrijf wordt geproduceerd. Zowel het groenafval voor compostering als de inzamelpunten worden regelmatig getest of geïnspecteerd. Hetzelfde geldt voor het rottingsproces, dat via interne controleprocessen nauwgezet wordt gemonitord (voedingsstoffenanalyses, bio-assays, temperatuurmetingen). Er worden ook externe controles uitgevoerd.

TerrAktiv® voldoet aan de RAL-criteria, alsmede aan de richtlijnen van de Nederlandse RHP-norm voor kweekmedia en de Europese biologische verordeningen (EU) nrs. 2018/848 en 2021/1165, gecontroleerd door ECOCERT F-32600. Tijdens het composteringsproces worden biodynamische preparaten toegevoegd: duizendblad (502), kamille (503), brandnetel (504), eikenschors (505), paardenbloem (506) en valeriaan (507). Dit is een vereiste voor substraten die door Demeter-gecertificeerde kwekers worden gebruikt. Er wordt speciale aandacht besteed aan effectieve preventie van aantasting door rouwmuggen. Een hoge rijpingsgraad van de compost en voldoende lange opslag, aangevuld met het gebruik van Hypoaspis-roofmijten, minimaliseren het risico op aantasting door dit plaagdier.

TerrAktiv® …

 • …is biologisch actief
 • …bevordert de mineralisatie van biologische mest
 • …gaat wortelziektes tegen
 • …verbetert de houdbaarheid van potkruiden
 • …fungeert als voedingsbron met vertraagde afgifte

 • …heeft een hoge buffercapaciteit
 • …is behandeld met biodynamische compostpreparaten
 • …is gecertificeerd door Ecocert® en RHP

TerrAktiv® FT – gefermenteerde biologische vezels

TerrAktiv® FT is een combinatie van TerrAktiv®-groencompost en hoogwaardige houtvezels (GreenFibre®) die via een speciaal proces gefermenteerd zijn. Door de fermentatie worden de vezels gestabiliseerd en ontstaat een hoge graad van microbiële activiteit. TerrAktiv® FT is lichter en bevat minder zout dan pure groencompost. Het vergroot de luchtcapaciteit bij gebruik in perspotsubstraten.

TerrAktiv® FT wordt specifiek gebruikt om een goede balans te creëren tussen ammonium en nitraat in de beginfase, wanneer organische stikstof wordt omgezet in voor planten bruikbare stikstof. Dit is voordelig in het kiemstadium, vooral bij hogere temperaturen. Over het geheel leidt dit tot gezondere, sterkere groei van het gewas.

TerrAktiv® FT …

 • …is stikstofstabiel
 • …vergroot de luchtcapaciteit in perspotten
 • …optimaliseert het ontkiemen en de ontwikkeling van de plant

 • …kan in combinatie met andere ingrediënten tot wel 50 volumeprocent turf vervangen
 • …verkleint het risico van overbemesting van zaailingen met ammonium

Contact us in just two steps