Onze turfgrondstoffen

Vanwege hun uitstekende fysische, chemische en biologische eigenschappen blijven wit- en zwartveenturf de belangrijkste ingrediënten van onze substraten. Om ideale mengsels voor onze substraten te creëren vullen we deze materialen vaak aan met andere organische en minerale ingrediënten, zoals houtvezel, groencompost en kokos. We gebruiken ook onze eigen oplossingen voor mestformules, bevochtigingsmiddelen en toevoegingen.

Waarom turf?

Turf …

  • …blijft het hoofdingrediënt bij de substraatproductie
  • …maakt het gebruik van iedere andere, alternatieve grondstof mogelijk
  • …is langdurig het hele jaar door volop beschikbaar
  • …biedt uniforme eigenschappen
  • …garandeert een stabiele pH-waarde en een optimaal gehalte aan voedingsstoffen

  • …vertoont goede buffercapaciteiten
  • …heeft een grote structurele stabiliteit en goede vochtopname
  • …biedt een optimale verhouding tussen lucht- en watercapaciteit
  • …bevat geen pathogenen of schadelijke stoffen en vrijwel geen onkruidzaden

Uitzonderlijke eigenschappen

Onze methoden voor het verder verwerken van grondstoffen worden continu geoptimaliseerd om de specifieke eigenschappen ervan te behouden. Met onze behoedzame processen benutten we ze optimaal, wat een hoge lucht- en watercapaciteit, ideale drainage-eigenschappen en structurele stabiliteit oplevert. Dat biedt planten en wortels de houvast, de zuurstof en het vocht dat ze nodig hebben.

Witveen

Voor de winning van witveenturf hebben wij uitgestrekte bronnen in Litouwen, Letland en Ierland beschikbaar. Als we de turf in plaggen winnen, geven we de voorkeur aan de turfsteektechniek. Voor het verkrijgen van fabrieksmatig verwerkte turf gebruiken we moderne graafmachines. Dit garandeert dat onze productiefaciliteiten nog vele decennia voorzien zullen zijn.

Zwartveen

In Duitsland hebben we uitgestrekte winlocaties voor zwartveenturf, die we in de wintermaanden laten bevriezen, waarna het veen in het voorjaar wordt afgegraven. Ook in Litouwen is al een aantal jaren veen van hoge kwaliteitsniveaus met een hogere graad van ontbinding beschikbaar. Dit wordt in toenemende mate gebruikt voor de substraatproductie.

Contact us in just two steps