TerrAktiv® PLUS – microbieel gevitaliseerde substraten voor gezonde planten

Kwekers vertrouwen op effectieve beheersing van plantenziektes. Door wettelijke vereisten wordt de speelruimte voor het gebruik van fungiciden echter steeds geringer. Dit betekent dat plantenziektes zoals Pythium, Phytophthora en Fusarium weer vaker kunnen voorkomen. De toevoeging van biostimulantia kan een remmend effect hebben in substraten en gewasziektes voorkomen.

TerrAktiv® PLUS – succesvolle proeven over remmende effecten op gewasziektes

Klasmann-Deilmann heeft meerdere reeksen wetenschappelijke proeven gehouden om onder andere het vermogen van diverse bacteriën en schimmels te onderzoeken om gewasziektes te remmen. Het nieuwe compostproduct TerrAktiv® PLUS is getest en vergeleken met gangbare biostimulantia. Alle onderzoeksresultaten hebben het zeer hoge remmende effect van TerrAktiv® PLUS bevestigd. Een aandeel van 5–10 volumeprocent in de standaardsamenstelling van het substraat is voldoende om uitstekende resultaten te bereiken.

TerrAktiv® PLUS – ideaal voor potplanten, heesters en bomen

blank

blank

blank

De perfecte basis: TerrAktiv®-groencompost

blank

blank

TerrAktiv® groencompost, de basis voor TerrAktiv® PLUS, wordt geproduceerd in onze eigen composteringsinstallaties en is gecertificeerd volgens de Nederlandse RHP-norm (www.rhp.nl). Tijdens het composteringsproces wordt het bronmateriaal behandeld met biodynamische stoffen. Roofmijten (Hypoaspis miles) worden toegevoegd om aantasting met sciaridae in de kas te voorkomen.

Omdat TerrAktiv® groencompost primair gebruikt wordt voor organische teelt, voldoen de processen en componenten die bij de productie worden toegepast aan de Europese biologische verordeningen (EU) nrs. 2018/848 en 2021/1165. Gecontroleerd door ECOCERT F-32600. Alle grondstoffen en biologische meststoffen zijn vrij van genetisch gemanipuleerd materiaal en worden regelmatig op reststoffen getest. TerrAktiv® voldoet aan de geldende vereisten in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Contact us in just two steps