“Oczekujemy na kontakt zwrotny!”

Wła­dysław Jakubik
tel: 608 299 195
wl.​[email protected]​gmail.​com

Joan­na Rosiewicz
tel: 662 055 819
joanna.rosiewicz
@klasmann-deilmann.com

Pio­tr Borczyński
tel: 600 351 161
piotr.borczyski
@neostrada.pl

Andrzej Grud­kow­ski
tel: 600 351 264
andrzej.grudkowski
@klasmann-deilmann.com

Jacek Stę­pow­ski
tel: 606 990 907
jacek.stepowski
@klasmann-deilmann.com

Romu­ald Reder
tel: 502 368 473
romuald.reder
@klasmann-deilmann.com

Mari­usz Doniec
tel: 608 433 255
mariusz.doniec
@klasmann-deilmann.com

Biuro Hand­lo­we:
Milanó­wek 05–822,
ul. Mickie­wic­za 16
tel: 22 7585300

Napisz do nas

Nie wahaj się skon­taktować z nami. Wyst­ar­c­zy wypeł­nić poniżs­zy for­mu­larz i wybrać odpo­wied­nią część firmy.  Pola oznac­zo­ne * są wymagane 

  Sied­zi­ba firmy

  Niem­cy

  Klasmann-Deilmann GmbHGeorg-Klasmann-Stra­ße 2–1049744 Gees­teNiem­cy+49 5937 31 0+49 5937 31 279www​.klasmann​-deilmann​.comWyś­lij email

  Świ­at

  Zaz­nacz adres I kon­takt nas­ze­go przed­sta­wi­cielst­wa handlowego: